علیرضا مرادی

1.مسئول فنی کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی طب نو

2.متخصص ارتوپدی فنی (تکنیکال ارتوپد)

3.فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

4.عضو پیوسته انجمن بین المللی ISPO

5.عضو انجمن ارتز و پروتز ایران

6.عضو انجمن ارتز و پروتز جهانی

7.عضو انجمن مهندسی توانبخشی ایران

8.شماره نظام پزشکی الف پ 294

9.دو سال سابقه ی کاری در بیمارستان خانواده تهران

10.دوسال سابقه ی کاری در درمانگاه شهید فلاحی تهران

11.سه سال سابقه ی کاری در بیمارستان تهرانپارس تهران

12.پنج سال سابقه ی کاری در مراکز خصوصی ارتوپدی فنی تهران

نسترن مهدی خانی

1.موسس کلینیک تخصصی ارتوپدی فنی طب نو

2.متخصص ارتوپدی فنی(تکنیکال ارتوپد)

3.فارغ التحصیل از دانشگاه هلال احمر تهران

4.عضو پیوسته انجمن بین المللی ISPO

5.عضو انجمن ارتز و پروتز ایران

6.عضو انجمن ارتز و پروتز جهانی

7.عضو انجمن مهندسی توانبخشی ایران

8.شماره نظام پزشکی الف پ 733

9.دو سال سابقه ی کاری در بخش ارتز و پروتز هلال احمر تهران

10.سه سال سابقه ی کاری در مراکز خصوصی ارتوپدی فنی تهران

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ