در مرکز تخصصی ارتوپدی فنی طب نو، جهت کمک و توانبخشی اینگونه بیماران، بریس و ارتز های مخصوص طراحی و ساخته می شود که نقش به سزایی در بهبود عملکرد این افراد دارد.
بریس هایی که در این بیماران ساخته می شوند، انواع متفاوتی دارند و بر اساس معاینه و ارزیابی که از بیمار انجام می شود طراحی و ساخته می شوند.هدف از تجویز این بریس ها، کاهش تون عضلات، مقابله با پیشرفت بیماری و حفظ شکل نرمال مفاصل، تصحیح الگوهای غلط قرارگیری مفاصل و کمک کردن به راه رفتن می باشد.


AFO Brace


KAFO Brace

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ