عوارض و درمان
سکته مغزی باعث عوارض و مشکلات زیادی شامل مشکلات حسی، حرکتی، گفتاری، رفتاری و شناختی در بیمار می شود، بنابراین درمان در اینگونه افراد به صورت گروهی انجام می شود که شامل بریس و ارتزها، کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و … می باشد.

بعضی از بیماران بعد از سکته مغزی، دچار فلج قسمتی از بدن یا اندام ها می شوند.در مرکز تخصصی ارتوپدی فنی طب نو، جهت کمک و توانبخشی اینگونه بیماران، بریس و ارتز های مخصوص طراحی و ساخته می شود که نقش به سزایی در بهبود عملکرد این افراد دارد.


نمونه بریس جهت اندام فوقانی

 


نمونه بریس جهت اندام تحتانی

 

نمونه بریس جهت اندام تحتانی

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ